eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

Świadczenia 800+

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na www.zus.pl

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej eBankNet Bank Spółdzielczy w Jaworze:

 • loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.ebank.bsjawor.pl,

 • nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,

 • nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym,

 • sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://,

 • sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki,

 • zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu Nie przechowuj hasła razem z loginem,

 • zmieniaj regularnie hasło,

 • unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,

 • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny,

 • nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu,

 • nie korzysta z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot

 • aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe,

 • wprowadź limity transakcyjne i limity loginu,

 • nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.

 • wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

Pamiętaj, że:

 • system nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod),

 • przy logowaniu system wymaga dwuetapowej autoryzacji:
  Etap 1: podanie loginu użytkownika i ustalonego przez siebie hasła,
  Etap 2: wpisanie hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod)/potwierdzenie w aplikacji BS Jawor,

 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego (smsKod) blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji,

 • Odblokowania można dokonać za pomocą usługi "Telefoniczna usługa na hasło"* dzwoniąc na numer telefonu naszego oddziału lub osobiście w najbliższym oddziale (Jawor tel: 76 870 28 34, Bolków tel: 75 741 33 22, Strzegom tel: 74 855 03 17, Męcinka tel: 76 871 18 15, Mściwojów tel: 76 872 85 25).

*Telefoniczna usługa na hasło, świadczona zapośrednictwem kontaktu telefonicznego z Pracownikiem Banku, umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku oraz odblokowywania i zablokowywania dostępu do usługi eBankNet. Usługa płatna według aktualnej Taryfy opłat i prowizji bankowych dla Klientó w Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Jaworze.