eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikat

WAŻNE! Zmiany dotyczące logowania do bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo pragniemy poinformować o planowanych zmianach w metodach szyfrowania podczas logowania do bankowości elektronicznej eBankNet oraz eCorpoNet.

Posiadanie na swoich urządzeniach (komputer, laptop, tablet, smartphone) niewspieranych systemów operacyjnych (np. Windows 7, Windows 8) oraz niewspieranych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, przestarzałe wersje Firefox 40, Chrome 40, itp.) będzie skutkowało brakiem możliwości zalogowania się do bankowości elektronicznej eBankNet oraz eCorpoNet.

Niewspieranie oznacza, że producent (systemów oraz przeglądarek internetowych) nie aktualizuje informacji o najnowszych sposobach zabezpieczania starszych wersji systemu lub przeglądarki na Państwa urządzeniach.

Dlatego, ze względów bezpieczeństwa korzystanie z bankowości elektronicznej będzie możliwe jedynie w przypadku posiadania lub zaktualizowania systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej do najnowszej udostępnionej przez producenta wersji na Państwa urządzeniach (komputer, laptop, tablet, smartphone).

Zalecamy korzystanie z oprogramowania antywirusowego pochodzącego z legalnego źródła!

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Bankiem

Świadczenia 800+

800+ od stycznia 2024 r. bez dodatkowych wniosków Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 do 800 zł. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca to świadczenie, sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba składać dodatkowego wniosku. Wypłaty świadczeń w nowej wysokości będą realizowane od stycznia 2024 r. ZUS poinformuje o nowej wysokości świadczenia do wypłaty na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Więcej informacji na www.zus.pl

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej eBankNet Bank Spółdzielczy w Jaworze:

 • loguj się zawsze przez naszą stronę internetową www.ebank.bsjawor.pl,

 • nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania naszego Banku,

 • nie wchodź na stronę internetową Banku poprzez linki przesłane mailem lub komunikatorem internetowym,

 • sprawdź, czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https://,

 • sprawdź, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki,

 • zapamiętaj i nie ujawniaj hasła ani loginu Nie przechowuj hasła razem z loginem,

 • zmieniaj regularnie hasło,

 • unikaj używania łatwych haseł (imiona, pseudonimy, daty urodzin), stosuj hasła trudne do rozszyfrowania,

 • hasło musi mieć co najmniej 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny,

 • nie odchodź od komputera podczas logowania do systemu ani podczas korzystania z systemu,

 • nie korzysta z nieznanych sieci WiFi oraz usług bankowości internetowej na ogólnie dostępnych komputerach np. kawiarenki internetowe, Hotspot

 • aktualizuj regularnie system operacyjny oraz oprogramowanie antywirusowe,

 • wprowadź limity transakcyjne i limity loginu,

 • nie kopiuj numerów rachunku z faktur, maila, stron internetowych itp.

 • wyloguj się i zamknij przeglądarkę po zakończeniu pracy w systemie

Pamiętaj, że:

 • system nigdy nie żąda wpisania więcej niż jednego hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod),

 • przy logowaniu system wymaga dwuetapowej autoryzacji:
  Etap 1: podanie loginu użytkownika i ustalonego przez siebie hasła,
  Etap 2: wpisanie hasła przesłanego za pomocą SMS (smsKod)/potwierdzenie w aplikacji BS Jawor,

 • 3 próby wprowadzenia nieprawidłowego hasła lub hasła jednorazowego (smsKod) blokują dostęp do systemu lub możliwość dokonywania operacji,

 • Odblokowania można dokonać za pomocą usługi "Telefoniczna usługa na hasło"* dzwoniąc na numer telefonu naszego oddziału lub osobiście w najbliższym oddziale (Jawor tel: 76 870 28 34, Bolków tel: 75 741 33 22, Strzegom tel: 74 855 03 17, Męcinka tel: 76 871 18 15, Mściwojów tel: 76 872 85 25).

*Telefoniczna usługa na hasło, świadczona zapośrednictwem kontaktu telefonicznego z Pracownikiem Banku, umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku oraz odblokowywania i zablokowywania dostępu do usługi eBankNet. Usługa płatna według aktualnej Taryfy opłat i prowizji bankowych dla Klientó w Indywidualnych Banku Spółdzielczego w Jaworze.